Edukacija u okviru projekta „Kreativni biznis inovacioni generator u funkciji razvoja omladinskog i ženskog preduzetništva“
16. novembra 2017.
Deset godina postojanja i rada kruševačkog Biznis Inkubatora
20. januara 2018.

Seminar „Razvojni planovi za bolje poslovanje“ u Biznis inkubator centru

U Biznis inkubator centru održan je seminar „Razvojni planovi za bolje poslovanje“ koji je realizovan u okviru projekta „Kreativni biznis inovacioni generator u funkciji omladinskog i ženskog preuzetništva“. 

Seminar se realizuje u partnerstvu sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija „Profesor doktor Radomir Bojković“ , a u saradnji sa gradskom upravom, Regionalnom privrednom komorom, Nacionalnom službom za zapošljavanje fililjala Kruševac i Turističkom organizacijom.

Direktor Biznis inkubatora Dragana Bogdanović je istakla da je cilj predstavljanje najsavremenije metode za unapređenje poslovanja , a u praktičnom delu radiće se izrada razvojnih planiovaza poslovne subjekete koji su korisnici budžetskih podsticajnih sredstava.