Krediti – investicioni krediti
1. septembra 2020.
Startap hipoteze
3. septembra 2020.

Krediti – kratkoročni krediti

Krediti će biti odobravani privrednim subjektima (preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima) sa rokom otplate od tri do dvanaest meseci od dana korišćenja, sa kamatnom stopom od 2,5% uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu NBS na dan uplate

http://moj-konkurs.rs/kredit–kratkorocni-krediti/natjecaj-313.html