UPUTSTVO O MERAMA PREVENCIJE ZA CORONA VIRUS – COVID-19
7. maja 2020.
Gostovanje u Jutarnjem plusu
14. maja 2020.

Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19.

Влада Републике Србије на предлог Министарства привреде усвојила је Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19.
Документа за предузетнике и правна лица: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19