Informacije o novim konkursima za javne nabavke Biznis inkubatora.

21. maja 2020.

Javna nabavka gasa za grejanje 2020. god.

20. marta 2020.

Javna nabavka električne energije za 2020. god.

6. marta 2020.

Plan javnih nabavki za 2020. god.

21. maja 2019.

Javna nabavka gasa za grejanje 2019. god.