REGIONALNI INOVACIONI STARTAP CENTAR


Regionalna inovaciona diskusiona platforma

Internet platforma inovacionih znanja

Softver za menadžment RISC-om


Biznis inkubator Kruševac, u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara raspisanog od strane Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije, realizuje projekat pod nazivom „OTVARANJE REGIONALNOG INOVACIONOG STARTAP CENTRA RASINSKOG OKRUGA - RISC“.

Ciljevi ovog projekta su:
  1. Uspostavljanje mreže inovacionog ekosistema u Rasinskom okrugu i njeno povezivanje i izgradnja partnerstva sa drugim institucijama nacionalnog i međunarodnog inovacionog sistema.
  2. Uspostavljanje inovacionog ambijenta u Rasinskom okrugu kroz rad RISC-a za prevođenje ideja u inovacije i njihov dalji razvoj, kako bi se povećala konkurentnost i time izvršio uticaj na ekonomski rast u Rasinskom okrugu.
  3. Uspostavljanje modela upravljanja RISC-om koji podrazumeva izradu dugoročnog plana rada i održivosti RISC-a.
  4. Uspostavljanje saradnje sa kompanijama u cilju primene inovacija razvijenih od strane startapova i ostvarivanja ekonomske koristi za nosioce inovacionog i privrednog rasta u Rasinskom okrugu.
  5. Uspostavljanje tesne saradnje sa relevantnim subjektima inovacionog razvoja – stejkholderima RISC-a kako bi se podstakao transfer inovacija nastalih u naučno-istraživačkom okruženju prema startap okruženju, kao i podrška u generisanju novog znanja dostupnog istraživačkim zajednicama.
Ovim projektom se stvaraju tehničke i organizacione pretpostavke da se značajno unapredi formiranje inovacionih startapova u Rasinskom okrugu.