Svečano otvorena Digitalna kovačnica HUB
17. decembra 2015.
Javna nabavka električne energije za 2016. god.
9. aprila 2016.

Radionice digitalnog marketinga

U zajedničkom prostoru u kruševačkom Biznis inkubatoru, u  okviru udruženja Digitalna kovačnica koje je nastalo na osnovu realizovanog projekta informaciono komunikacijskih tehnologija realizuju se radionice digitalnog marketinga.

Istraživanje, konsultacije,  razmena ideja, zajednički rad na projektima i promocija kreativnih profesija obuhvata  radionica u koju su uključeni   članovi  Digitalne kovačnice, istakla je mentor Ivana Stevanović Hempfling.

Radionica digitalni marketing o novim vidovima komunikacije sa potencijalnim tržištem i klijentima  namenjena  je preduzetnicima i firmama, naglasila je Stevanović.

Trenutno deset članova udruženja, na osnovu potpisanih ugovora koristi zajednički  radni prostor koji uključuje besplatan internet, radni sto i kompletnu infrastrukturu Biznis inkubatora za nešto više 3000 dinara mesečno, istakla je Stevanović.

Gragfički dizajn, izrada multimedijanih sadržaja i internet stranica, vođenje kampnja na društvenim mrežama i organizovanje događaja, idejnih rešenja i pejzažna arhitektura, neke su od usluga koje  potencijalnim klijentima pruža udruženje Digitalna kovačnica.