Da li ste ikada mislili da ćete biti u mogućnosti da sami dizajnirate svoju košulju?
27. septembra 2018.
Javni poziv za finansijske podrške početnike u poslovanju
2. oktobra 2018.

Javni poziv za razvojne projekte preduzetništva

Institucija koja raspisuje konkurs: Ministarstvo privrede

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Tema: Razvoj preduzetništva

Iznos granta: 75.000 – 12.500.000 dinara.

Krug aplikanata: preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge.

Rezime: 
Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:
– kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda;
– kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
– trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;
– nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Iznos ukupnog ulaganja ne može biti manji od 1.250.000,00 dinara, (kredit u iznosu od 1.000.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 250.000,00 dinara), niti veći od 62.500.000,00 dinara (kredit u iznosu od 50.000.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 12.500.000,00 dinara). Izuzetno za preduzetnike, minimalni iznos ukupnog ulaganja je 375.000,00 dinara (kredit u iznosu od 300.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 75.000,00 dinara).