Naučno – stručna konferencija u Biznis inkubatoru u organizaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija
17. maja 2018.
Uspešna žena u “muškom biznisu”
24. maja 2018.

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2018. godini

Ministarstvo objavljuje Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara. Pojedinačne subvencije za koje mogu konkurisati privredni subjekti (preduzetnici, privredna društva i zadruge), koji imaju certifikat „otvorene šake“ (koje izdaje Ministarstvo privrede) i bave se tkanjem, ćilimarstvom, vezom, terzijskim zanatom, kožuharstvom, opančarstvom, filigranstvom, grnčarstvom, bačvarstvom, kazandžijskim zanatom, kolarstvom, licitarstvom, mlinarstvom i pekarstvom, ikonopisom i izradom tradicionalnih muzičkih instrumenata, iznose trista hiljada, četiristo hiljada i šestohiljada dinara.

Više o uslovima konkursa i ostale informacije možete pronaći na sajtu ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija republike Srbije, mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija/.