Javna nabavka električne energije za 2018. god.
9. maja 2018.
Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2018. godini
22. maja 2018.

Naučno – stručna konferencija u Biznis inkubatoru u organizaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija

Visoka poslovna škola strukovnih studija ,,Prof. dr Radomir Bojković“ iz Kruševca pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, organizovala je u Biznis inkubator centru, drugu nacionalnu naučno – stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem Trendovi u poslovanju 2018. godine.

Svoje radove o biznisu u svim sferama, predstavilo je 64 autora, koji će imati priliku da budu gostujući predavači i time doprineti obrazovanju studenata, kaže direktor pomenute škole dr. Đorđe Minkov.

Visoka poslovna škola u Kruševcu ove godine obeležava 25 godina postojanja i rada ima akreditaciju za četiri smera – industrijski menadžment, poslovna ekonomija, turizam i ugostiteljstvo i poslovna informatika.