U Biznis inkubatoru održan Sajam ženskog inovacionog preduzetništva
29. novembra 2018.
Kako je od aristokratske discipline napravila biznis
12. decembra 2018.

Predstavnica Biznis inkubatora učesnica međunarodnog kongresa „Sankt Peterburg i slovenski svet“

Uz podršku grada Kruševca direktorica Biznis inkubatora Dragana Bogdanović je pored još 24 učesnika iz različitih zemalja bila govornik na plenarnoj sednici u Sankt Peterburgu u okviru međunarodnog kongresa. Tema kongresa je bila „Uvođenje inovacija u gradski život i primeri implementacije najbolje prakse“. Govornica je predstavila grad Kruševac kroz aspekt potencijala i prednosti koje nudi a nakon toga je predstavljen i inovativni pristup razvoja preduzetništva kod mladih i žena kroz projekat Kreativni biznis inovacioni generator koji se realizuje u Biznis inkubatoru. Projektna ideja o novim pristupima razvoja preduzetništva kod mladih je privukla mnogo pažnje i nakon izlaganja direktorice, predstavnici Finske i Slovenije su izrazili želju da prodube saradnju sa kruševačkim inkubatorom kako bi ovaj model primenili u svojoj zemlji.