Kruševac dobio regionalni inovacioni startap centar
4. septembra 2019.
MEET-UP „REČNIK STARTAP POJMOVA“ I PREZENTACIJA KONKURSA UNICEF INOVACIONOG FONDA
18. septembra 2019.

Usluge Regionalnog inovacionog startap centar Rasinskog okruga

Regionalni inovacioni startap centar Rasinskog okruga, osnovan zajedničkom inicijativom Grada Kruševca i Biznis inkubatora doo Kruševac, u čijem savremeno opremljenom prostoru je i smešten, ima za cilj stvaranje uslova i kreiranje ambijenta za razvoj inovativnih startap kompanija i pružanje podrške novoosnovanim inovativnim privrednim subjektima i pojedincima – budućim preduzetnicima kao i promovisanje razvoja inovacionog preduzetništva.

 

Ciljevi Startap centra su:

            stvaranje uslova i kreiranje ambijenta za razvoj inovativnih startap kompanija,

            započinjanje i razvoj sopstvenog biznisa od strane mladih i obrazovanih ljudi,

            komercijalizacija rezultata naučno istraživačkog rada,

            stvaranje i razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i procesa primenom naprednih i inovativnih tehnologija sa potencijalom za rast, zapošljavanje i izvoz.

 

 

KO SU KORISNICI STARTAP CENTRA?

 

Registrovani privredni subjekti (do dve godine postojanja) sa registrovanim delatnostima u oblasti razvoja novih inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija u funkciji tržišnih potreba sa teritorije Rasinskog upravnog okruga.

Timovi aktivnih i diplomiranih studenata, potencijalnih preduzetnika, kao i spin-of timovi (poseban oblik preduzetničke kompanije koju je prethodno pokrenula i s njom bila povezana neka druga organizacija) sa teritorije Rasinskog upravnog okruga, koji imaju inovativne ideje za razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija potrebnih tržištu, sa obavezom registracije u privredne subjekte u roku propisanom Ugovorom.

Pojedinci sa teritorije Rasinskog upravnog okruga koji imaju inovativne ideje za razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija potrebnih tržištu, sa obavezom registracije u privredne subjekte u roku propisanom Ugovorom.

 

KOJE USLUGE PRUŽA STARTAP CENTAR?

 

Infrastrukturne usluge:

 

Otvoreni kancelarijski poslovni prostor sa korišćenjem zajedničkih prostorija:

–  radni prostor opremljen laptop računarima i smart TV uređajima, koji deli više nezavisnih pojedinaca ili timova, sa 16 radnih mesta (coworking prostor),

–  radni prostor opremljen laptop računarima, opremom za video projekcije i pametnim ekranom, sa 17 radnih mesta (IT laboratorija),

–  radni prostor namenjen startapovima iz oblasti kreativne industrije i projektovanja, opremljen najsavremenijom računarskom opremom i softverom za grafički dizajn i 3D projektovanje, kao i profesionalnim 3D štampačem, sa 6 radnih mesta (High-tech soba),

–  Medija centar za zajedničke potrebe, za 60 korisnika,

–  prostor opremljen smart TV uređajem, kuhinjom i pratećom opremom, udobnom garniturom za sedenje i stonim fudbalom, namenjen za kreativan rad i opuštanje za 10 korisnika (Kreativni kutak).

Inovativne usluge stručne podrške:

 

Konsultativne usluge iz oblasti inovacionog menadžmenta, inovacionog marketinga, kao i inovacioni startap paket usluga.

Ostale usluge:

–  Edukacije i obuke kroz trening programe,

–  Umrežavanje i promocija,

–  Pristup opremi za primenjeni naučnoistraživački rad.

 

 

NAČIN KORIŠĆENjA USLUGA

 

Infrastrukturne usluge mogu koristiti aplikanti izabrani kao najbolje rangirani programi, ocenjeni u skladu sa definisanim kriterijumima selekcije i kapacitetima Regionalnog inovacionog startap centra koji potpisivanjem ugovora sa Startap centrom postaju njegovi stanari i to za  prvih 6 meseci gratis korišćenje prostora

 

Usluge stručne podrške navedene u okviru tačke Startap centar stavlja na raspolaganje izabranim aplikantima, besplatno, u toku prvih 6 meseci trajanja Ugovora.

 

Ostale usluge mogu koristiti svi aplikanti sa programima, ocenjeni i rangirani u skladu sa definisanim kriterijumima selekcije  a usaglašeno sa potrebama razvoja samih programa i kapacitetima Startap centra.

Dodatne mogućnosti: Startap centar će u procesu izbora programa, kao i tokom njihovog praćenja raditi na daljem animiranju fondova, državnih organizacija i lokalne samouprave, donatorskih programa i uspešnih privrednih organizacija za ulaganje u odabrane programe i pomoć razvoju inovacija.

 

 

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KORIŠĆENjE USLUGA STARTAP CENTRA

 

Prijava i ostala dokumentacija:

 

za novoosnovana preduzeća (do dve godine starosti)

  • Kopija rešenja o izvršenoj registraciji privrednog društva ili Izvod iz Registra za privredno društvo,
  • Kopija Osnivačkog akta,
  • Podaci o osnivačima i vlasnicima (lični podaci i kratke profesionalne biografije),
  • Biznis plan (dostaviti ukoliko postoji).

 

za startap i spin-of timove:

  • Podaci o planiranim osnivačima i vlasnicima preduzeća (lični podaci i kratke profesionalne biografije za svako lice),
  • Kopija osnivačkog akta (dostaviti ukoliko je pripremljen)

 

za pojedince:

  • Lični podaci (štampana ili kopirana lična karta) i profesionalna biografija

 

ROK ZA PRIJAVU

 

Odlučivanje o pristiglim prijavama vršiće se do popune kapaciteta. Datum prvog odlučivanja o prispelim prijavama 05. septembar. Formiranje novih startap grupa je na svakih šest meseci. Ukoliko kandidat koji ispunjava sve uslove za potpisivanje ugovora u međuvremenu odustane od prijave, kapaciteti će biti popunjavani sledećim kandidatom sa rang liste. Po potrebi, ukoliko se lista iscrpi, a kapaciteti Regionalnog inovacionog startap centra Rasinskog okruga ostanu nepopunjeni, biće napravljen presek u roku kraćem od tri meseca.

 

NAČIN PRIJAVE ZA KORIŠĆENjE USLUGA STARTAP CENTRA

 

Prijava i prateća dokumentacija mogu se dostaviti putem:

–  elektronske pošte uprava@biznisinkubator.rs

–  poštom na adresu ul. Jasički put 9A, 37000 Kruševac

– lično u Biznis inkubatoru d.o.o., Jasički put 9a

– na pisarnici Gradske uprave grada Kruševca sa naznakom „Za Biznis inkubator d.o.o.“.

 

SELEKCIJA KORISNIKA

Selekcija stanara će se vršiti kroz tri koraka:

  • Predselekcija – na osnovu dostavljene kompletne dokumentacije i u skladu sa definisanim pravom učešća
  • Intervju pre donošenja konačne odluke.
  • Donošenje konačne odluke a na osnovu procesa ocenjivanja (tačka 6) i obavljenih intervjua.

 

Sva eventualna pitanja vezana za Javni poziv uputiti na adresu elektronske pošte: uprava@biznisinkubator.rs