1. septembra 2020.

Krediti – kratkoročni krediti

Krediti će biti odobravani privrednim subjektima (preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima) sa rokom otplate od tri do dvanaest meseci od dana korišćenja, sa […]
1. septembra 2020.

Krediti – investicioni krediti

Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora http://moj-konkurs.rs/kredit–investicioni-krediti/natjecaj-312.html