Adresa:

Jasički put 9a
37000, Kruševac

Email:

uprava@biznisinkubator.rs

Call:

037/315-00-30
037/315-00-28
066/005-055