Adresa:

Jasički put 9a
37000, Kruševac

Email:

uprava@biznisinkubator.rs

Call:

037/315-03-33
064/835-52-03

Zaštita podataka o ličnosti

Biznis inkubator doo Kruševac je u skladu sa članom 56. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18) imenovalo lice za zaštitu podataka.

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt podaci lica određenog za zaštitu podataka o ličnosti u Biznis inkubatoru doo Kruševac:

Ivan Nikolić

Adresa lica za zaštitu podataka:

Jasički put 9A, Kruševac

Broj telefona lica za zaštitu podataka:

+381 37 315-00-29