REGIONALNI INOVACIONI STARTAP CENTAR

Regionalna inovaciona diskusiona platforma

Internet platforma inovacionih znanja

Softver za menadžment RISC-om

Biznis inkubator Kruševac, u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara raspisanog od strane Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije, realizuje projekat pod nazivom „OTVARANJE REGIONALNOG INOVACIONOG STARTAP CENTRA RASINSKOG OKRUGA - RISC“.

Ciljevi ovog projekta su:
  1. Uspostavljanje mreže inovacionog ekosistema u Rasinskom okrugu i njeno povezivanje i izgradnja partnerstva sa drugim institucijama nacionalnog i međunarodnog inovacionog sistema.
  2. Uspostavljanje inovacionog ambijenta u Rasinskom okrugu kroz rad RISC-a za prevođenje ideja u inovacije i njihov dalji razvoj, kako bi se povećala konkurentnost i time izvršio uticaj na ekonomski rast u Rasinskom okrugu.
  3. Uspostavljanje modela upravljanja RISC-om koji podrazumeva izradu dugoročnog plana rada i održivosti RISC-a.
  4. Uspostavljanje saradnje sa kompanijama u cilju primene inovacija razvijenih od strane startapova i ostvarivanja ekonomske koristi za nosioce inovacionog i privrednog rasta u Rasinskom okrugu.
  5. Uspostavljanje tesne saradnje sa relevantnim subjektima inovacionog razvoja – stejkholderima RISC-a kako bi se podstakao transfer inovacija nastalih u naučno-istraživačkom okruženju prema startap okruženju, kao i podrška u generisanju novog znanja dostupnog istraživačkim zajednicama.
Ovim projektom se stvaraju tehničke i organizacione pretpostavke da se značajno unapredi formiranje inovacionih startapova u Rasinskom okrugu.

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROJEKTU "OTVARANJE REGIONALNOG INOVACIONOG STARTAP CENTRA RASINSKOG OKRUGA"

Biznis inkubator Kruševac poziva:
1.MLADE koji žele da unaprede svoje poslovne veštine i generišu inovativne poslovne ideje i
2.PREDUZETNIKE I PREDSTAVNIKE PREDUZEĆA koji žele da unaprede svoja znanja i veštine i generišu inovacije, nova poslovna rešenja i proizvode,
da se prijave za učešće u projektu “OTVARANJE REGIONALNOG INOVACIONOG STARTAP CENTRA RASINSKOG OKRUGA” koji sa svojim programom i nizom kreativnih alata kroz usvajanje novih znanja i veština, podršku razvoja kreativnosti i inovativnosti, uz mentorsku pomoć podržava razvoj i testiranje poslovnih ideja.
Kroz mentoring, takmičenje, poslovno povezivanje i promociju REGIONALNI INOVACIONI STARTAP CENTAR RASINSKOG OKRUGA omogućava mladima pokretanje novih poslovnih poduhvata, a uključenim preduzećima realizaciju inovacija sa ciljem brze komercijalizacije i ostvarivanja poslovnog uspeha.
Aktivnosti se realizuju na teritoriji Rasinskog okruga.
Prijavu možete izvršiti na ovom linku:
https://docs.google.com/forms/d/1of_gz7mah6Ancc5aa4ioDGWyBmFEWYEb7o_nAIVG8mc/edit