Postinkubacione usluge

U cilju unapređenja i poboljšanja poslovne klime grada Kruševca proširili smo obim svojih usluga u Biznis Inkubatoru u okviru domena osnovnih delatnosti koje su formirane kao ispomoć novoosnovanim preduzećima i startap timovima.

Kao ktitor novih poslovnih početaka i razvoja poslovanja, smatramo da je veoma bitno pomoći svim poslovnim subjektima, pored pružanja podrške novoosnovanim preduzećima.

Statistike nam pokazuju da i preduzeća koja posluju više godina zahtevaju tehničku i stručnu podršku u svrhu napretka i daljeg razvoja poslovanja. Sa ciljem da omogućimo određeni vid pomoći preduzećima koja posluju duži niz godina, Biznis Inkubator je osnovao paket post-inkubacionih usluga koji je specifično dizajniran i razvijen za pružanje podrške preduzetnicima koji svoj boznis vode duže od dve godine.

Ovaj paket sadrži sve usluge koje nudimo i novoosnovanim preduzećima, dok se cena za korišćenje poslovnog prostora Biznis Inkubatora naplaćuje za ovakve tipove preduzeća po punoj ceni od 324 dinara po kvadratnom metru korišćenog prostora.

Korisnici post-inkubacionih usluga su preduzeća koja ne ispunjavaju uslove za korišćenje paketa inkubacionih usluga za poslovanje, budući da nisu novoosnovana, odnosno starija su od dve godine i potražuju pomoć i podrška u poslovanju.

Kontaktirajte nas i saznajte više o pogodnostima koje možete ostvariti kroz paket post-inkubacionih usluga koje se kotiraju kao efikasan način za unapređenje već uspostavljenog poslovanja.
Link za kontakt