Inovativna Srbija 2024

Vlada Republike Srbije je prepoznala značaj inovacionog ekosistema u Republici Srbiji i njegov doprinos u razvoju ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju. Svrha ovog budućeg projekta je da doprinese u promociji i popularizaciji inovacione delatnosti kroz širenje mreže inovacionog ekosistema putem organizovanja niza manifestacija za promociju inovacione delatnosti u Republici Srbiji. Očekuje se značajno ojačavanje inovacionih kapaciteta , povećanje svesti o značaju inovacione delatnosti kod mladih, kroz promotivnu-edukativnu inovacionu platformu kao i bolja informisanost i povezivanje sa naučno-istraživačkim organizacijama kod inovativnih i tehnoloških preduzeća. Ciljne grupe kojima je projekat namenjen jesu ( mladi, stručna i akademska javnost iz oblasti inovacija, ukupna javnost Republike Srbije kao i inovativna i tehnološka preduzeća).