Kampanja “Mreža Zanja“

Kampanja “Mreža Zanja“ ima za cilj poromociju Startap centara u Srbiji. Ovaj program posluje uz podršku Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Imamo za cilj da otvorimo što više malih i srednjih preduzeća, budućnost Kruševca i ostalih gradova leži u njima. Uz pomoć najsavremenije opreme, Interaktivne table održano predavanje edukativnog karaktera koje je održala dr. Maja Lazović sa ciljem podizanja svesti mladima o sticanju pravih vrednosti, samozapošljavanju kao i otvaranju sopstvenih biznisa. Od aprila će predavanje “Samostalnos a ne zavisnot” biti i u školama i na fakultatima.