Poseta NTP Niš

Potpisan Memorandum o saradnji sa NTP Nis kao jednim od partnera sa kojim ćemo intenzivno raditi na izgradnji inovativnog ekosistema. Cilj je da okupimo i kreiramo mrežu partnera regionalnih privrednih komora, regionalnih razvojnih agencija, poslovnih inkubatora, startap centara, coworking prostora, klastera i poslovnih udruženja koja će doprineti brendiranju regiona kao inovativnog tehnološkog haba.