NTP Niš u saradnji sa Biznis Inkubatorom zvanično je započeo realizaciju programa za podizanje kapaciteta regionlanih inovacionih startap centara

NTP Niš u saradnji sa Biznis Inkubatorom zvanično je započeo realizaciju programa za podizanje kapaciteta regionlanih inovacionih startap centara, koji će biti realizovan u saradnji sa čak devet regionalnih partnera. Program podizanja kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara ima zadatak stvaranja uslova za razvoj ekonomije zasnovane na znanju, kao i pružanje podrške za razvoj mladih preduzetnika i njihovih inovativnih ideja, a nastao je kao inicijativa Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije uz podršku Fonda za inovacionu delatnost. Glavni cilj biće da se osnaže regionalne inovacione startap centri u pružanju podrške lokalnim timovima i kompanijama, pružajući im podršku u razvoju i komercijalizaciji inovacija.